Simultaan Herman Grooten

Geslaagd! Dat was de mening van iedereen die afgelopen vrijdag de festiviteiten rondom het 25 jarig jubileum bijwoonde. Met een totale opkomst van ruim 30 (oud-)leden sluit het bestuur van schaakvereniging Denk en Zet zich hier volledig bij aan. De festiviteiten werden om 17.00 uur in gang gezet door een buffet van alle huidige junior –en seniorleden bij de lokale Chinees.