Huisregels


Onderstaande regels vertellen jouw hoe je je dient te gedragen ten opzichte van je clubgenoten, de jeugdleiding en het materiaal. Het reglement hangt op een goed zichtbare plaats in de speelzaal, en als het nodig is wordt je aangesproken op je gedrag. 

1. Respect voor andere kinderen 
    - behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden 
    - geef iedereen de kans het antwoord op een vraag te vinden 
    - geef iedereen ook de kans fouten te maken, van fouten kun je leren! 

2. Respect voor de lesgever 
    - luister naar wat er verteld wordt 
    - doe actief mee wacht rustig tot je aan de beurt bent met je vraag 
    - doe rustig als de lesgever niet op tijd is ga dan vast schaken of in je boekje werken 

3. Respect voor de club 
    - kom op tijd (18.30 uur) 
    - meld je af als je een keer niet kan komen 

4. Respect voor het materiaal
    - ga netjes om met de borden / stukken / klokken, de werkboekjes, de pennen, potloden en gummen 
    - ruim gezamenlijk op: alle stukken worden eerst in de beginstelling gezet en als de set compleet is in  
      dozen gedaan 
    - het werkboek is een werk en leerboek en geen kleur en schets boek 
    - stoelen en tafels zetten we met z’n allen weer netjes terug, zoals ze aan het begin van de avond 
      stonden 
    - Afval gooien we in de prullenbakken 

5. Respect tijdens de wedstrijd 
    - wees stil, stoor de spelers naast je ook niet op een andere manier (tikjes, gekke bekken trekken, etc.) 
    - geef elkaar sportief een hand voor de partij 
    - feliciteer je tegenstander als je verloren hebt 
    - bemoei je niet met andere partijen 
    - roep bij problemen direct de wedstrijdleider erbij 

6. Respect voor onze buren 
    - gedraag je als een nette burger, bij het komen en gaan naar de club veroorzaak je geen overlast  
    - Rennen en stoeien op de schaakzolder veroorzaakt overlast voor onze beneden buren. Niet doen dus. 

En als laatste: De club......... dat zijn jullie zelf !!